Editörün Mesajı

Değerli sağlık çalışanları ve çok kıymetli araştırmacılar,


Dergimiz 2011 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Tıbbın her alanında yazılmış olan orijinal makale, olgu sunumu ve derlemeleri kabul etmektedir. 2015 yılından itibaren yenilenerek yayın hayatına devam edecektir.  Dergimiz artık daha geniş kapsamlı ve daha geniş bir perspektif ile yayınlanmaktadır. Hastanemizin Yüksek İhtisas Üniversitesi ile afiliasyon sürecinden itibaren Koru Proceedings hem Koru Hastanesi hem de Yüksek İhtisas Üniversitesinin ortak katkıları ile oluşturulmaktadır.  Siz değerli araştırmacıların ve tüm sağlık çalışanlarının desteğini bekliyoruz.